ТЕХНИЧКО СОВЕТУВАЊЕ
НаназадkemaПечати

СЛУЖБА НА ИНЖЕНЕРИНГ И ТЕХНИЧКО СОВЕТУВАЊЕ


Број за информации и совети:  +389 (0)2 3069807

    Зоран Трошански  
Раководител на Претставништво Скопје
zoran.trosanski@mk.kema-on.net тел.: +389 (0)70 234889
   
   
   
   
   
   
 
   
   

 

Kema Puconci d.o.o.