Производи > По групи на производи
Наназад Kema Печати
KEMAKOL FLEX 170
Флексибилно лепило за плочки
KEMAKOL FLEX 170
KEMAKOL FLEX 170 припаѓа во класата C2TE (вообичаено цементно лепило со отпорност против пролизгување (смолкнување) и продолжено отворено време) во согласност со EN 12004. Индустриски подготвено, тенкослојно лепило, на кое пред употребата се додава само вода, за положување на плочките во слој со дебелина од 3 мм.За надворешно и внатрешно лепење на нови плочки врз стари, тешки ѕидни и подни керамики, керамики во базени за пливање, клинкер, природен и вештачки камен, за лепење на подно греење и гипс-картонски плочи, на подлоги од лиен асфалт (одвнатре).

Функции на производот:
 • Подобрено цементно лепило со дополнителни особености-класа 2
 • Отворено време-класа Е (продолжено отворено време)
 • Пролизгување (смолкнување)-класа Т (намалено смолкнување), овозможено лепење од горе надолу
 • CE разврстување C2TЕ
 • Флексибилност
 • Висока јакост на лепење
 • Лесна обработливост
 • Обилност
 • Отпорност на замрзнување
 • Можност на лепење на подлоги со постоечки обвивки (ново на старо)
Потрошувачка:

2-4 кг/м², во зависност од подлогата и дебелината на наносот

Пакување:
 • 5 кг во транспортна кутија / 30 кг (6х5 кг) во картонска кутија / 720 кг (24x30 кг) на палета
 • 25 кг во пластифицирана вреќа / 1200 кг (48x25 кг) на палета
Kema Kema Kema