Производи > По употребни групи
Наназад Kema Печати
KEMAKOL FLEX 170
Флексибилно лепило за плочки
KEMAKOL FLEX 170
KEMAKOL FLEX 170 припаѓа во класата C2TE (вообичаено цементно лепило со отпорност против пролизгување (смолкнување) и продолжено отворено време) во согласност со EN 12004. Индустриски подготвено, тенкослојно лепило, на кое пред употребата се додава само вода, за положување на плочките во слој со дебелина од 3 мм.За надворешно и внатрешно лепење на нови плочки врз стари, тешки ѕидни и подни керамики, керамики во базени за пливање, клинкер, природен и вештачки камен, за лепење на подно греење и гипс-картонски плочи, на подлоги од лиен асфалт (одвнатре).

Функции на производот:
 • Подобрено цементно лепило со дополнителни особености-класа 2
 • Отворено време-класа Е (продолжено отворено време)
 • Пролизгување (смолкнување)-класа Т (намалено смолкнување), овозможено лепење од горе надолу
 • CE разврстување C2TЕ
 • Флексибилност
 • Висока јакост на лепење
 • Лесна обработливост
 • Обилност
 • Отпорност на замрзнување
 • Можност на лепење на подлоги со постоечки обвивки (ново на старо)
Потрошувачка:

2-4 кг/м², во зависност од подлогата и дебелината на наносот

Пакување:
 • 5 кг во транспортна кутија / 30 кг (6х5 кг) во картонска кутија / 720 кг (24x30 кг) на палета
 • 25 кг во пластифицирана вреќа / 1200 кг (48x25 кг) на палета
Kema Kema Kema