Системски решенија > Проблем – решение
НаназадkemaПечати
Со веќе безмалку 50 годишна традиција, долгогодишни искуства и во тесна соработка со бизнис партнери, странки како и околината собравме искуства и знаења. Познавањето на градежништвото не прави стручни во нашата дејност и помеѓу своите приоритети го вбројуваме и советувањето. Запознајте се со нашите производи, побарајте одговор на најчесто поставуваните прашања или вашите проблеми испратете ни ги по пат на електронска пошта. Вашиот проблем е наш предизвик!
Kema Puconci d.o.o.