Drepturi de autor
kemaPrintează

Toate informaţiile, conţinutul şi imaginile, publicate pe site-ul KEMA d.o.o aparţin companiei Kema d.o.o. şi sunt protejate prin legea dreptului de autor. Ele pot fi folosite doar în scopuri non-comerciale, şi trebuie să respecte toate regulile referitoare la copyright. Ele nu pot fi duplicate, copiate sau să circule în alt mod.

Compania KEMA d.o.o. nu poate fi responsabilă pentru eventualele nefuncţionări ale paginii, pentru eventualele informaţii inexacte sau pentru eventualele pagube survenite în urma folosirii acestor informaţii în mod necorespunzător. Nici compania KEMA d.o.o nici o altă persoană juridică sau fizică implicată în crearea acestui site nu poate fi responsabilă pentru nici o pagubă reieşită din folosirea informaţiilor publicate pe acest site în mod incorect sau pentru eventualele greşeli ale conţinutului. KEMA d.o.o. are toate drepturile rezervate pentru a schimba sau modifica conţinutul.

Kema Puconci d.o.o.