Autorské práva
SpäťkemaTlačiť

Všetky informácie, obsah a obrazky, ktoré sú publikované na web stránkach KEMA d.o.o. môžu byť použité iba pre nekomerčné účely, musia dodržiavať zákon o ochrane autorských práv a je zakázané ich kopírovať, uschovavať alebo i pracovať s nimi akýmkoľvek iným spôsobom.

Spoločnosť KEMA d.o.o. nie je zodpovedná za čerstvosť informácii, obmieňanie svojich web stránok ani za nepresnosť informácii použitých na svojich stránkach ,ak sa ich použitím tretej strane spôsobila prípadná ujma alebo nedorozumenie. Úplné práva na zmenu obsahu na svojich stránkách má len spoločnosť KEMA d.o.o.

Kema Puconci d.o.o.