Kontakty
SpäťkemaTlačiť


Obchodné zastúpenie pre KEMA Slovensko:

Murexin s.r.o.
Magnetová ulica 11 831 04 Bratislava


Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel Sro, vložka č 61935/B
IČO: 45 317 577
DIČ: 2022932241
IČ DPH: SK2022932241

Kema Puconci d.o.o.