O spoločnosti KEMA > O Kema
SpäťkemaTlačiť

Kema d.o.o. je exportne orientovaná spoločnosť, ktorá má najmodernejšiu technologickú organizáciu výroby kremenných pieskov a materiálov pre konečné práce na stavbách. Svojou inovatívnou politikou, stálymi investíciami do výroby a vývojom nových produktov sa vymyká z priemeru výrobcov v svojej oblasti stavebných materiálov.V súčasnosti je uznávanou spoločnosťou v Slovinsku i v najbližších okolitých štátoch s pozitívnym trendom neustáleho rozvoja.
 
Výrobný program, ktorý zahŕňa rôzne ktegórie výrobkov pre stavebné riešenia je výrazne podporovaný neustálou inováciou výrobkov podľa požiadaviek najnáročnejšieho zákazníka. 

V našom výrobnom programe máme: 

  • Špeciálne výrobky pre finalizovanie stavieb : stavebné lepidlá, malty, nivelizačné hmoty a špárovačky, sanačné omietky, výrobky na sanáciu betónov a iné materiály
  • Výroba pieskov a prísady do betónov

Výborná kvalita a sortiment našich výrobkov je podporená neustálym poradenstvom, servisom a obchodnými aktivitami pre potreby stavby a stavebných firiem.

Kema Puconci d.o.o.