O spoločnosti KEMA > História
SpäťkemaTlačiť
1953 - Začiatok spoločnosti Kema Puconci. V tomto roku Výskumný Ústav pre materiály a štruktúry /ZRMK/ z Lubljany dostal za úlohu v spolupráci s továrňou na dusičňany v Goražde, Bosna a Herzegovina postaviť v tejto oblasti Prekmurska výrobnú jednotku na triedenie pieskov, ktorá by bola schopná spracovať 5000 ton filtrovaných pieskov. Predchádzajúci geologický výskum potvrdil, že táto oblasť okolia Puconci je veľmi bohatá na minerály fantastickej kvality.

1954 - Národný výbor vtedajšej Murskej Soboty garantoval ďalší rozvoj triediacej jednotky. Vzhľadom na veľkú zaostalosť regiónu a v snahe pomôcť rozvoju tohto regiónu prejavil Národný výbor mesta Murská Sobota ochotu investovať do ďalsieho rozvoja triediacej jednotky. Zmluva sa podpísala 25 augusta 1954 a jej hodnota sa odhadovala okolo 30 mil. YUD.

1960 - Veľký rozvoj spoločnosti. Rozvoj spoločnosti dosiahol čoskoro nárast produkcie o 20% . Vyrobená produkcia kremenných pieskov sa stala čoskoro veľmi žiadanou na trhu a veľmi pomohla ďalšiemu rozvoju celkového predaja spoločnosti.

Po roku 1970 - Výroba a nárast predaja. Veľká produkcia a nárast predaja nastal najmä po roku 1970 keď sa zaviedli do praxe dlhodobé rozvojové plány. Triediaca linka bola úspešne modernizovaná a spoločnosť uviedla do predaja nové výrobky a špeciálne stavebné materiály založené na kremenných pieskoch. 

1990 - Začiatok nezávislosti spoločnosti Kema Puconci p.o. Po reorganizácii závodu v Ruše spoločnosť v Puconci získala nezávislosť 1.1. 1990 a pokračovala ako nezávislá spoločnosť Kema Puconci p.o.  

1991 - Ťažké časy po získaní nezávislosti. Kema Puconci začala svoje aktivity ako nezávislá spoločnosť vo vemi ťažkom období – samostatnosť Slovinska, vysoká inflácia, rozpad trhu bývalej Juhoslávie a nestabilný domáci trh.

1992-1993 - Rozvoj nových aktivít. Začalo to pomalým rozvojom maloobchodných aktivít v oblasti stavebných materiálov. Postupne začali predajné activity na trhoch okolitých krajín bývalej Juhoslávie. Prvým veľkým úspechom bol prienik na nemecký a francúzsky trh. Naše výrobky sa stali veľmi kvalitnými i na postupný prienik na trhy Česka, Slovenska, Poľska, Bieloruska a Ruska.

1995 - Rozširovanie na trhoch bývalej Juhoslávie. Veľmi pomaly sa podarilo dostať sa na trhy nových formujúcich sa nezávislých štátov bývalej Juhoslávie.

1997 - Investície do životného protredia a zvýšenie výroby miešaných stavebných materiálov

1998 - Registrácia spoločnosti na Okresnom Súde v Murskej Sobote – 18.2.1998

2002 - Nová sušiaca linka /zvýšenie capacity výroby a kvality pieskov/

2004 - Nová miešacia linka stavebných materiálov. Táto linka priniesla veľký potenciál v predaji na domáci i zahraničný trh.

2005 - KEMA Puconci d.d. a SALONIT Anhovo d.d. sa spojili. Obidvaja partneri spojili svoje skúsennosti, vedomosti, znalosti trhov, finančné zdroje v snahe dosiahnuť väčší rast predaja a lepšiu konkurencieschopnosťna trhoch Slovinska i v zahraničí. 

2006 - Kema úspešne dokončila investície do výroby. 10 ročný investičný cyklus zakončila Kema v roku 2006 s investovaním viac ako 10 mil. EUR. Postavila i nové administratívno-obchodné centrum s rozlohou 1000 m2.

2007- Rozširovanie zahraničných aktivít. Na začiatku roku to bolo uvedenie do činnosti nového laboratória. V snahe rozširovať predaj začína spoločnosť výrazne prenikať na zahraničné trhy. Kema má dnes 7 zahraničných pobočiek a v ďalších krajinách plánuje pobočky este otvárať.

Leto 2007 - Založenie spoločnosti KEMA stavebné materiály s.r.o na Slovensku
Po založení spoločnosti na Slovensku sa oficálne sídlo presťahovalo na konci roka 2007 na súčasnú adresu do Ivánky pri Dunaji. Tu sa nachádzajú kancelárie i sklad spoločnosti.
Kema Puconci d.o.o.