Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMA MIKROSILIKA
Antikorózna prášková prísada do betónov a malt na báze amorfného SiO2 (microsilica, silica fume - kremičitý úlet)
KEMA MIKROSILIKA
Prášková prísada na báze amorfného SiO2 (mikro oxid kremičitý, úlet oxidu kremičitého). Keď sa pridá do betónu alebo malty v správnom množstve, prímes KEMA MIKROSILIKA má nasledovné účinky: výborná spracovateľnosť, lepšia odolnosť proti korózii, lepšia odolnosť proti mrazu a rozmrazovaniu, získavanie lepšej počiatočnej a konečnej pevnosti, zmenšenie efektu »krvácania« betónu, zlepšenie vodotesnosti, zníženie kapilárnej nasiakavosti, získavanie plynotesnosti.Kremičité úlety (Silica Fume) Vznikajú ako odpad niektorých hutníckych prevádzok. Kremičité úlety sa pridávajú do betónu ako prímesi. Vyznačujú sa mimoriadne veľkým merným povrchom s dobrými pucolánovými vlastnosťami. Obsahujú 80-98% amorfného SiO2 v tvare okrúhlych zŕn pri mernom povrchu 15 000 až 25 000 m2 / kg. Kremičité úlety zvyšujú pevnosť betónu.Používa sa ako účinná antikorózna prísada do betónu a cementových mált, vo výrobe hnojív, v potravinárskom priemysle, na živočíšnych farmách, v chemickom priemysle, pri stavbách na mori, a ďalších korozívnych prostrediach. Tabuľka 1: Chemické zloženie materiálu SiO2 cca. 90 % CaO cca. 0,8 % MgO max. 1,5 % Al2O3 max. 1 % Na2O 0,5 %
SPOTREBA:

5 - 10 % z hmotnosti cementu

BALENIE:
  • 17,5 kg vrece (plastifikované) / 252 kg (30 x 17,5 kg) na palete