Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMAMENT L10
Univerzálny melamínový bezchloridový superplastifikátor na prípravu betónov, mált a predpätých betónov.
KEMAMENT L10
Univerzálny superplastifikátor, ktorý funguje so všetkými typmi cementov. Zvlášť vhodné pre prefabrikované, predpäté betóny a betóny ošetrované zahrievaním. Veľmi dobre funguje s drveným kamenivom. Ako silný superplastifikátor je absorbovaný na cementové častice, ktoré zvlhčí a pokryje tenkým filmom. Tým sa zníži vnútorné trenie a zlepší sa spracovateľnosť cementovej malty a čerstvého betónu. Betón získa tixotropné vlastnosti, čo okrem iného spôsobuje, že tekutý betón aj napriek extrémne plastickej konzistencii nesegreguje. Častice agregátu sa neoddeľujú od cementovej pasty.KEMAMENT L10 je bezchloridová chemická prísada na báze sulfonátu, polykondenzačných produktov melamínu. Používa sa pri čerpaných betónoch, výrobe betónových prefabrikátov, predpätého betónu, základových konštrukciách a pod.

VLASTNOSTI:
 • Bezchloridový, neškodný pre armatúry
 • Vhodné na výrobu tekutého (čerpaného) betónu
 • Vysoká plastickosť betónovej zmesi bez zvýšenia segregácie
 • Rýchlejšia spracovateľnosť a uzatvorenie betónového povrchu
 • Dobrá spracovateľnosť ľahkých betónov, bráni vynášaniu ľahkých frakcií
 • Zvýšenie pevnosti v tlaku a ohybe, a to najmä počiatočná pevnosť po prvom resp. treťom dni.
 • Kratšia doba použitia paženia a debnenia
 • Zníženie nákladov na energie pre vykurovaný betón
 • Zvýšenie nepriepustnosti proti vode, odolnosť proti chemikáliám a oderu
 • Zlepšenie adhézie nového na starý betón, zníženie spätného rázu častíc pri torkrétovaných betónov
SPOTREBA:
1-2 % z hmotnosti cementu na prípravu betónov (na 50 kg cementu cca. 0,5 kg až 1,0 kg prísady).
2,5-5 % z hmotnosti spojiva v maltách (na 50 kg cementu cca. 1,25 kg až 2,5 kg prísady).
BALENIE:
 • 1 kg vo fľaši/ 8 kg (8x1 kg) v kartónei/ 576 kg (72x8 kg) na palete
 • 5 kg v plastovej bandaske/ 640 kg (128x5 kg) na palete
 • 10 kg v plastovej bandaske/ 600 kg (60x10 kg) na palete
 • 50 kg v sude/ 400 kg/ (8x50 kg) na palete
 • 1000 kg kontejner