Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMAPOX GRUND 2000
Impregnačný epoxidový náter
KEMAPOX GRUND 2000
Dvojzložková, stredne viskózna epoxidová živica na impregnáciu a penetráciu cementových povrchov, väzba staré - nové, na prípravu vyrovnávacích epoxidových hmôt a epoxidových poterov. Pre penetráciu bežných povrchov na báze cementu, pre naplnenie kapilár a pórov, na vystuženie podkladu a tenkovrstvové vyrovnanie. Vzhľadom k svojej viskozite je vhodná aj na preplnenie kremičitým pieskom a prípravu tenkovrstvovej epoxidovej nivelačnej hmoty v interiéri aj exteriéri.

VLASTNOSTI:
  • Výborná penetrácia do podkladu
  • Univerzálne použitie
  • Krátky čas otvorenia a rýchla pochôdznosť povrchu po aplikácii
  • Jednoduché použitie
  • Na vonkajšie a vnútorné použitie
SPOTREBA:

1. Impregnácia a penetrácia pred inštaláciou epoxidových podláh, spevnenie podkladu, protiprašný náter: 0,3 - 0,5 kg/m2 na jednu vrstvu, v závislosti od nasiakavosti podkladu.

 

2. Epoxidová vyrovnávacia hmota (vyrovnanie do 2 mm): 1,4 až 1,6 kg/m2 pre hrúbku vrstvy 1 mm (zmiešací pomer živica:piesok = 1:1)

 

3. Epoxidová malta (15 až 20 mm): 2,2 kg/m2 pre hrúbku vrstvy 1 mm (zmiešací pomer živica:piesok = 1:7)

BALENIE:
  • 28 kg (20 kg komponent A a 8 kg komponent B)
  • 7 kg (5 kg komponent A a 2 kg komponent B)