Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMAFLEX PU
Jednozložková polyuretánová tesniaca hmota
KEMAFLEX PU
KEMAFLEX PU je 1-zložková, trvalo pružná tesniaca hmota a lepidlo na báze polyuretánov, pre utesnenie dilatačných škár v stavebníctve a lepenie stavebných a kovových materiálov. Farba: siváDokonale priľne k väčšine materiálov používaných v stavebníctve a taktiež v priemysle. Používa sa pre: - Dilatačné škáry v stavebníctve - Tesnenie a lepenie kovov a stavebných materiálov - Pre tesnenie okenných rámov, ľahkých stavebných materiálov, strešných plášťov, podlahových panelov. Na utesnenie škár v nasávacích systémoch, sieťach a rozvodoch stlačeného vzduchu, kontajneroch, cisterien, síl, hliníkových konštrukciách a v kanalizácii.

VLASTNOSTI:
 • Výborná priľnavosť na väčšine stavebných a kovových materiálov
 • Rýchlo vytvrdzujúca
 • Výborné mechanické vlastnosti
 • Neskĺza vo vertikálnych škárach
 • Vysoká pevnosť
 • Povrch tmelu sa dá premaľovať
 • Nie je korozívny
 • Veľmi dobrá odolnosť za rôznych poveternostných podmienok
 • Výborná odolnosť proti UV žiareniu
 • Farba: Šedá
SPOTREBA:

Správny návrh dilatačných škár

Na dosiahnutie optimálnych elastických vlastností tesniacej hmoty, je dôležité mať správny pomer šírky a hĺbky. (ktorý je 2:1, alebo max. 1:1). Tesniaca hmota nesmie byť prichytená na spodku dilatácie, ale len na stranách dilatačného spoja. Toho môžeme dosiahnuť s využitím inertného podkladového materiálu (ako napr. KEMAFLEX PE X10). Minimálna šírka škáry by mala byť 6 mm a maximálne 20 mm.

Tabuľka: Spotreba tesniacej hmoty na meter pri použití jednej 600 ml salámy v závislosti od šírky a hĺbky škáry:

HĹBKA ŠKÁRY /

ŠÍRKA ŠKÁRY
(mm)

6 8 10 12 15 20
6 17,2 12,8 10,2 8,6
8 9,6 7,6 6,4 5,2
10 6,2 5,2 4,0 3,0
12 4,2 3,4 2,6
15 2,6 2,0
20 1,50
BALENIE:
 • 600 ml ALU črievko / 12000 ml (20 x 600 ml) v kartóne