Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMATERM MTX 240
Alkáliám odolná sklotextilná mriežka
KEMATERM MTX 240
Alkáliám odolná sklotextilná mriežka na vytváranie výstužnej vrstvy ETICS systémov KEMATERM. Testované ako súčasť systému podľa ETAG 004. Na vystužovanie základnej armovacej vrstvy. Základný prvok armovacej vrstvy ETICS systému KEMATERM. Slúži na zvýšenie odolnosti voči zaťaženiu na fasádu a výrazne napomáha odolnosti finálnej vrstvy fasády alebo omietky voči vzniku trhlín. Sklotextilné armovacie mriežky s protialkalickou úpravou sú určené na vystužovanie a spevňovanie omietkových vrstiev minerálnych, plastových omietok a omietok na báze cementu. V interiéri sa môžu použiť všetky typy mriežok v závislosti od požiadavky na pevnosť v ťahu. V exteriéri sa môžu použiť mriežky s plošnou hmotnosťou minimálne 145 g/m2. Sklotextilné armovacie mriežky sa pri aplikácii zatláčajú hladidlom do vrstvy čerstvej malty. Po vytvrdnutí sa prekrývajú ešte jednou vrrstvou malty (v závislosti na zamýšľanom použití mriežky).

VLASTNOSTI:
  • Testované podľa ETA 13/0392
  • Testované v systémoch ETICS podľa ETAG 004
SPOTREBA:

1,1 m2 na 1 m2 (prekrývanie mriežky min. 10 cm)

BALENIE:
  • 55 m2 v rolke (šírka 110 cm, dĺžka 50 m), veľkosť ôk 4 x 4 mm, resp. v závislosti od dodávateľa mriežky.