Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMATERM PL-X
Tenkovrstvová pastová silikónová omietka
KEMATERM PL-X
Tenkovrstvová pastová silikónová omietka ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a strojom. Systémový komponent pre zatepľovacie fasádne systémy Kema. Testované podľa ETAG 004.K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými zrnitosťami: - 1,5 K (spotreba cca. 2,5 kg/m²) - 2 K (cca. 2,9 kg/m²) - 3 K (cca. 3,9 kg/m²) - 2 R (cca. 2,8 kg/m²) - 3 R (cca. 3,9 kg/m²) KEMATERM PL-X AP K dispozíci tiež vo variante ANTIPILZ (AP) so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb) s prísadou predlžujúcou životnosť fasády v problémových oblastiach a v rizikovom prostredí (napr. v blízkosti vodných plôch, lesných porastov, v horskom prostredí, dopravne vysoko zaťažených komunikácií a pod.) Ochrana a dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na objekty v pamiatkovej starostlivosti, pre rekonštrukcie a na omietky ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA Kematerm. KEMATERM PL-X je vhodná na nasledovné povrchy:- Podklady z malty pre tepelno-izolačné kompozitné systémy- vápenno-cementové omietky, betón- silikátové nátery a nátery s dobrými adhéznymi vlastnosťami- sadrové omietky (odskúšajte na skúšobnej ploche)

VLASTNOSTI:
  • Odolný voči poveternostným vplyvom
  • Mimoriadne hydrofóbny
  • paropriepustný
  • umývateľný
  • nenáchylný na zašpinenie
  • viacúčelové použitie
  • jednoduchá práca s výrobkom
SPOTREBA:

Spotreba materiálu závisí od štruktúry a zrnitosti omietky.


Udávané spotreby materiálu sú skúšané na ideálne rovný a hladký povrch tvorený lepiacou a armovacou stierkou a penetračnym náterom.


Pri použití omietky na nasiakavé a nerovné podklady môže spotreba materiálu narásť.


Priemerná spotreba materiálu uvedená na m2 je závislá od mnohých faktorov (rovinatosť, členitosť, nasiakavosť, teplota, vlhkosť a pod.), preto sú všetky spotreby materiálov uvažované ako orientačné. K spotrebe uvedenej v cenníku doporučujeme po presnom stanovení výmery, t.j. po odpočítaní plôch všetkých otvorov a po pripočítaní plôch všetkých ostení a nadpraží, pripočítať ešte cca 15%. Pre presné stanovenie spotreby na stene bez otvorov doporučujeme vykonať skúšobnú vzorku na 1 m2 reálneho podkladu.

BALENIE:
  • 25 kg vedro