Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMATERM PL-TOP
Tenkovrstvová omietka na báze syntetických živíc
KEMATERM PL-TOP
Tenkovrstvová pastová omietka na báze syntetických živíc ako hladená omietka a dodávaná v škrabanej alebo ryhovanej štruktúre pre vonkajšie a vnútorné použitie. Môže byť spracovaná ručne a strojom.K dispozícii v škrabanej štruktúre (K) a ryhovanej (R) štruktúre a nasledovnými zrnitosťami: - 1,5 K (spotreba cca. 2,5 kg/m2) - 2 K (cca. 2,9 kg/m2) - 2 R (cca. 2,8 kg/m2) KEMATERM PL-TOP AP K dispozíci tiež vo variante ANTIPILZ (AP) so zvýšenou odolnosťou voči pôsobeniu mikroorganizmov (rias, plesní a húb) s prísadou predlžujúcou životnosť fasády v problémových oblastiach a v rizikovom prostredí (napr. v blízkosti vodných plôch, lesných porastov, v horskom prostredí, dopravne vysoko zaťažených komunikácií a pod.) Ochrana a dekorácia fasád a povrchov vnútorných stien na starú a novú minerálnu omietku a na tmely na vyrovnávanie povrchu, na betón, na opravu organicky spájaných tmelov na vyrovnanie povrchu a na omietky ako konečná vrstva na zatepľovacie systémy KEMA Kematerm. KEMATERM PL-TOP je vhodná na nasledovné povrchy:- Podklady z malty pre tepelno-izolačné kompozitné systémy EPS- Vápenno/cementové omietky, betón- Minerálne, silikátové nátery a nátery na báze vody a omietky s dobrými adhéznymi vlastnosťami- Sadrové omietky (vyskúšajte na skúšobnom povrchu)

VLASTNOSTI:
  • Odolný voči poveternostným vplyvom
  • Hydrofóbny
  • Paropriepustný, umývateľný
  • Jednoduchá práca s výrobkom
SPOTREBA:

Spotreba materiálu závisí od štruktúry a zrnitosti omietky.
Udávané spotreby materiálu sú skúšané na ideálne rovný a hladký povrch tvorený lepiacou a armovacou stierkou a penetračnym náterom.
Pri použití omietky na nasiakavé a nerovné podklady môže spotreba materiálu narásť.
Priemerná spotreba materiálu uvedená na m2 je závislá od mnohých faktorov (rovinatosť, členitosť, nasiakavosť, teplota, vlhkosť a pod.), preto sú všetky spotreby materiálov uvažované ako orientačné. K spotrebe uvedenej v cenníku doporučujeme po presnom stanovení výmery, t.j. po odpočítaní plôch všetkých otvorov a po pripočítaní plôch všetkých ostení a nadpraží, pripočítať ešte cca 15%. Pre presné stanovenie spotreby na stene bez otvorov doporučujeme vykonať skúšobnú vzorku na 1 m2 reálneho podkladu.

BALENIE:
  • 25 kg vedro / 600 kg (24x25 kg) na palete