Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMATERM 215
Lepidlo a armovacia hmota na polystyrén
KEMATERM 215
Cementové lepidlo a stierkovacia hmota určená na lepenie a armovanie fasádnych termoizolačných dosiek do výšky fasády 8 m, na podklady z tehál, betónu, pórobetónu a pevných omietok.Na zhotovenie stierky armovanej sklotextilnou mriežkou pred aplikáciou dekoratívnych tenkovrstvových omietok.

VLASTNOSTI:
  • Výborná priľnavost’
  • Ľahká spracovateľnost’
  • Vysoká výdatnost’
SPOTREBA:

cca. 4 kg/m² na lepenie dosiek,

cca. 3 kg/m² na zhotovenie armovanej stierky (vrstva hrúbky 3 mm)

BALENIE:
  • 25 kg papierové vrecia s vrstvou fólie / 1200 kg (48x25 kg) na palete