Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
BETONPROTEKT F
Jemná malta na vyrovnávanie a antikoróznu ochranu betónových povrchov, EN 1504-2:PCC malta na opravu betónov
BETONPROTEKT F
Jednozložková mikroarmovaná PCC hmota odolná voči sulfátom.Mikroarmovaná, sulfátom odolná polymércementová opravná malta na jemné vyrovnávanie a ochranu nových aj rekonštruovaných betónových povrchov na vodotesnú, olejovzdornú a antikoróznu ochranu rôznych stavebných prvkov vystavených agresívnym vplyvom prostredia, pre opravy poškodenia povrchu na prefabrikovaných prvkoch z betónu a pre jemné vyrovnanie cementových a vápennocementových omietok. Hrúbka vrstvy v jednom pracovnom kroku: min. 1, max. 5 mm.

VLASTNOSTI:
 • Dodatočná ochrana betónu pred koróziou
 • Ochrana pred zmrazovacími cyklami
 • Zrnitosť do 0,3 mm
 • Na jemné vyrovnávanie betónového povrchu
 • Na opravy poškodení betónov
 • Pre opravy segregačných hniezd, trhlín a uzatvorenie pórov betónového povrchu
 • Pre jemné vyrovnanie cementových a vápenno-cementových omietok
 • Antikorózna ochrana nových a nepoškodených starých poréznych betónových povrchov
 • Aplikácia hladítkom alebo štetkou
 • Strojná aplikácia mokrým spôsobom
SPOTREBA:

Spotreba: 3 až 4 kg/m2 na hrúbku vrstvy 2mm.

BALENIE:
 • 25 kg vo vreci (plastifikovanom) / 1200 kg (48 x 25 kg) na palete