Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMASAN 590
Sušiaca omietka na báze prírodného Románskeho vápna
KEMASAN 590
Sušiaca sanačná omietka na báze prírodného hydraulického spojiva s vysokým obsahom difúzne otvorených mikropórov.Používa sa na sanáciu omietok poškodených kapilárnou vlhkosťou. Nosné, jadrové vrstvy omietok, vnútorné omietky do pivníc, omietky na pivničné klenby pod úrovňou terénu, pre všetky druhy vlhkosťou poškodených múrov (aj zmiešané murivá), a najmä na vlhké a zasolené murivá. Odporúča sa hlavne na reštaurovanie historických budov a stavieb v pamiatkovej starostlivosti a kultúrneho dedičstva. Odporúča sa tiež na renováciu horizontálnych izolácií, kde sa nedajú použiť klasické metódy izolovania.

VLASTNOSTI:
  • Na trvalé vysúšanie veľmi vlhkých stien
  • Difúzne otvorená
  • Na ručné nanášanie
  • Vyhovuje požiadavkám pre R omietky (reparačné omietky), v súlade s normou EN 998-1:2004
  • Odolná proti vlhkosti a soliam
  • Šetrná k životnému prostrediu
SPOTREBA:

cca. 30 kg/m² na hrúbku vrstvy 2 cm

BALENIE:
  • 25 kg vrece (plastifikované) / 1200 kg (48 x 25 kg) na palete