Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMA EXPAND H
Prísada na kompenzáciu zmrašťovania, plastifikáciu a hydrofobizáciu mált a injektážnych emulzií
KEMA EXPAND H
Chemická prášková prímes na kompenzáciu zmrašťovania a plasticitu.Používa sa na prípravu mált, injektážnych suspenzií na báze cementu alebo betónov tam, kde sa požaduje kompenzácia zmrašťovania. Znižuje potrebné množstvo vody, čo podstatne zlepšuje plasticitu a viskozitu omietok a betónov.

VLASTNOSTI:
  • Kompenzácia zmrašťovania
  • Zvyšuje plasticitu a roztekavosť mált
  • Hydrofobizačný účinok
  • Neobsahuje chloridy a nebezpečné prímesy
SPOTREBA:

dávkovanie 0,6 až 2,0 % z hmotnosti cementu, v závislosti od zamýšľaného použitia

Pri dávkovaní 0,6 až 1% hmotnosti cementu a spojiva na dosiahnutie hydrofóbneho efektu, účinok kompenzácie zmraštenia a mierne zväčšenie objemu. Pri dávkovaní 2% hmotnosti cementu dosiahneme u mált až cca. 3% zväčšenie  objemu, resp. expanzie. Presné dávkovanie by malo byť stanovené v závislosti od typu hmoty a tiež v závislosti od typu spojiva.

BALENIE:
  • 5 kg v plastifikovanom vrecku/ 25 kg (5x5 kg) v kartóne/ 750 kg (30x25 kg) na palete