Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
LINEA 830 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 5-30 mm, CT/C35/F10/B2 podľa SIST EN 13813
LINEA 830 SL
Rýchlo tuhnúca cementová vyrovnávacia hmota obohatená polymérmi na vnútorné použitie a aj vonkajšie (podmienečné) použitie.Na tenkovrstvové vyrovnávanie všetkých druhov betónových podkladov a cementových poterov pred pokládkou podlahy (parkiet, drevenej podlahy, keramickej dlažby, kobercovej podlahy a všetkých druhov podláh z PVC), hrúbka vrstvy 5-30mm, na vnútorné použitie.

VLASTNOSTI:
  • Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznost’ možná po 4 hodinách
  • Samonivelačná
  • Nezmršt’ujúca
  • Vhodná pre podlahové kúrenie
  • Na vnútorné použitie
  • Vysoké pevnosti
  • Neobsahuje kazeín
  • Rýchlo tuhnúca
SPOTREBA:

 1,5 kg/m2 na každý mm hrúbky

BALENIE:
  • 25 kg vrece (plastifikované) / 1200 kg (48 x 25 kg) na palete