Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
LINEA 810 SL
Rýchlotuhnúca samonivelačná podlahová vyrovnávacia hmota, 1-10 mm, CT/C25/F6/B2 podľa EN 13813
LINEA 810 SL
Rýchlo tuhnúca cementová vyrovnávacia hmota obohatená polymérmi na vnútorné použitie.Na tenkovrstvové vyrovnávanie všetkých druhov cementových podkladov a cementových poterov pred pokládkou podlahy (parkiet, drevenej podlahy, keramickej dlažby, kobercovej podlahy a všetkých druhov podláh z PVC), hrúbka vrstvy 1-10mm, na vnútorné použitie. V prípade použitia vyrovnávacej hmoty vo vlhkých priestoroch (kúpelne, umyvárky, a pod...), je potrebné podlahovú hmotu chrániť vodotesnou hydroizolačnou hmotou, ako napríklad HIDROSTOP ELASTIK, HIRDOSTOP FLEX, a pod...

VLASTNOSTI:
  • Pri maximálnej hrúbke vrstvy je pochôdznost’ možná po 3-4 hodinách
  • Samonivelačná
  • Nezmršt’ujúca
  • Vhodná pre podlahové kúrenie
  • Vysoké pevnosti
  • Na vnútorné použitie
  • Neobsahuje kaseín
  • Rýchlo tuhnúca
SPOTREBA:

 1,5 kg/m2 na každý mm hrúbky vrstvy

BALENIE:
  • 25 kg vrece (plastifikované) / 1200 kg (48 x 25 kg) na palete
Kema