Výrobky > Produktovè skupiny
Späť Kema Tlačiť
KEMA SE 300
Rychlo schnúci poter
KEMA SE 300
Priemyselne pripravený rýchlo schnúci cementový poter E 300 (EN 13813 CT-C30-F6) pre plávajúce a aj kontaktné potery. Vhodné bez prísad pre podlahové vykurovanie. V závislosti od klimatických podmienok je pripravený na pokládku obkladov už po 24 hodinách. Pri hrúbke poteru 5 cm a štandardných klimatických podmienkach (teplota >15°C, relatívna vlhkosť vzduchu < 65 %) sa obvykle už po 48 hodinách dosiahne CM hodnota < 2,0 %.

VLASTNOSTI:
  • Vhodné pre podlahové vykurovanie
  • Na použitie v interiéri
  • Pre plávajúce a kontaktné potery a tiež ako stierka
  • Rýchlo pochôdzny po 3 hodinách
  • Po 24 hodinách je možné obkladať