Výrobky > Referencie
SpäťKemaTlačiť
Vodna palača
Názov: Vodna palača
Miesto: Brest
Použité materiály: Kemabond FLEX 131,Hidrostop Elastik, Kemaglet G, Hidrostop 94, Kemaflex MS,Kemapox LF