Výrobky > Referencie
SpäťKemaTlačiť
Otroški vrtec
Názov: Otroški vrtec
Miesto: Ploesti
Roku vykonávania: 2011, velikost 2250 m2
Použité materiály: Kematerm PL-G 2R