Výrobky > Referencie
SpäťKemaTlačiť
Super Vero II supermarket
Názov: Super Vero II supermarket
Miesto: Beograd
Roku vykonávania: 2005
Použité materiály: Tal M Kvarc Kemakol Flex 170, Beta, Kemacryl
: SUPER VERO 2. Drugi supermarket iz verige Veropulos, na Konjarniku, v ulici Mis Irbijeve.