Zaposleni > Slobodna radna mesta
NazadkemaŠtampaj
U preduzeću KEMA Puconci d.o.o. usled neprestanog povećavanja obima poslovanja i širenja tržišta stalno se ukazuje potreba za novim kadrovima raznih profila za radove pri centrali u Sloveniji i u kćerkinskim preduzećima u inostranstvu. 

Tražimo stručan, pouzdan i iskusan kadar, s entuzijazmom posvećen radu, koji bi pomagao poboljšanju poslovanja, kvalitete proizvoda i rezultata, te tako i lično u životu napredovao.

Nudimo Vam interesantan posao u rastućem kolektivu, prijatno radno okruženje, visok nivo kvalitete rada, stimulativna primanja, mogućnost napredovanja te lični i strukovni razvoj i u širem međunarodnom okruženju. Naše vrednosti su timski rad, poštenje i stručnost. Pozivamo vas u kolektiv preduzeća KEMA Puconci d.o.o.!


Radno mesto: 

Tehničko - komercijalni predstavnik za područje Praga i zapadne Češke

Tehničko - komercijalni predstavnik u Slovačkom

Kema Puconci d.o.o.